VẬT LIỆU SẢN XUẤT Ở QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Công ty Cường Hùng chuyên cung cấp và cho thuê ván phủ phim, giàn giáo, coffa, ty ren, bát chuồn phụ kiện phục vụ ngành xây dựng ở tại Quy Nhơn - Bình Định  khẳng định Chất lượng & Uy tín tuyệt đối với khách hàng trong lĩnh vực cung cấp giàn giáo xây dựng và phụ kiện, gồm:

 - Giàn giáo - Cốp pha thép. 

- Ván ép cốp pha phủ phim. 

- Panel, kích, sàn thao tác,v.v..