MÂM GIÀN GIÁO Ở QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Mâm giàn giáo còn gọi là sàn thao tác: có móc hai đầu bắc vào giàn giáo để người thợ xây đứng trên đó cho các thao tác khi lên cao như: xây, tô, sơn nước...chất liệu kẽm dùng lâu không rỉ sét, rất cứng cáp, an toàn khi sử dụng.